Winkelwagen


Uw mandje is momenteel leeg.

 
Valkuilen
De grootste valkuil is de onwetendheid rondom gehoorproblematiek en het sluipende karakter ervan.

Harde geluiden – Als je er voor kiest om te luisteren naar iets wat je heel graag hoort, zoals je lievelingsmuziek, je brullende motor of je coole party, zul je ongemerkt de waarschuwingen negeren die je hersenen geven wanneer het te hard is. Luister je naar je lievelingsmuziek boven de 90 decibel, dan komen er stoffen in je hersenen vrij, die je actief en lekker laten voelen. De neiging om de muziek steeds harder en steeds langer te willen horen is dan erg groot. Dit geldt zeker voor musici.

‘Geluids-Pieken’ maken een geluid schadelijker dan je denkt. Een piek is ‘veel geluidsenergie’ in een korte tijd of heel compact rond één frequentie. Denk aan de korte klappen van vuurwerk of een hamer. Ook veel muziekinstrumenten hebben ‘pieken’. Piekgeluiden hebben een hogere geluidsbelasting dan officiële metingen laten zien: bij muziekinstrumenten rond 10 dB meer en bij schietlawaai rond 16 dB meer (elke 3 dB verhoging is een verdubbeling van de geluidsdruk). Muzikanten staan vaak bloot aan herhalende piekgeluiden. Als je je oren niet voldoende rust biedt tussendoor is kans op schade groot.

Akoestiek – Een kleine ruimte met gladde harde wanden versterkt het geluid in hoge mate.

Gehoorbescherming is eigenlijk symptoombestrijding en niet altijd de juiste oplossing. Wanneer je gehoorbescherming gebruikt kan veel praten of schreeuwen op party’s juist extra belastend zijn. Dat komt doordat de geluidsbelasting ‘binnendoor’ (van de stembanden via holtes naar het binnenoor) dan extra groot is. Soms kan overbescherming en te veel stilte opzoeken de problemen vergroten bij oorsuizen en overgevoeligheid.

Omgaan met gehoorproblemen:
Je bezorgdheid over je situatie is de grootste valkuil. Je aandacht moet gericht zijn op praktisch handelen en goed met de situatie leren omgaan. Dit houdt in dat je je aandacht op de 'negatieve kant' vermijdt.


BIJWERKINGEN

Gehoorschade is niet te ‘genezen’ en elke remedie heeft zijn bijwerking. De correctie die met ingrepen of techniek bereikt kan worden is niet te vergelijken met het gemak waarmee met een bril een oogcorrectie gedaan kan worden.

Gehoorapparaten van kwaliteit zijn erg duur. Slecht afgestelde gehoorapparaten kunnen het gehoor onnodig belasten. Gehoorapparaten die het gehoorkanaal afsluiten kunnen een ‘gevoel van druk’ geven. Daarnaast kan irritatie tot overmatig oorsmeer leiden en zelfs een chronische ontsteking. Transpiratie en vocht geven vaak problemen met de electronica.

Operaties: Hoewel het natuurlijk een zegen is om vanuit extreme slechthorendheid of doofheid weer te kunnen horen, kennen operaties risico’s en heeft de techniek zijn beperkingen.

Gehoorbescherming vertekent altijd hetgeen je hoort. Voor mensen die werken in muzieksector is dat vaak een probleem. Bij regelmatig gebruik van gehoorbescherming passen de hersenen zich aan. Eenmaal gewend kan een professional goed functioneren. Zelfs gebruik van meerdere soorten bescherming naast elkaar is mogelijk. Ook al voelt het werken met gehoorbescherming onprettig is het in de meeste gevallen helaas een noodzaak. Gun je hersenen de tijd.

Gevoel van '
druk' op het oor en het 'dreunen' van geluid kan ontstaan door afsluiting van het oor door een oortje, koptelefoon, niet professionele gehoorbescherming of slechte kwaliteit gehoorapparaat. Hierdoor worden lage frequenties extra versterkt, wat het luisteren bemoeilijkt en mogelijk extra geluidsbelasting tot gevolg heeft.

Gevaar op straat kan ontstaan als het waarnemen van waarschuwingssignalen bemoeilijkt wordt door bijvoorbeeld: gehoorverlies, luisteren naar muziek of overmatig gebruik van gehoorbescherming.

Geïsoleerd voelen, achterdocht of extra op de hoede zijn kan optreden bij gehoorverlies en gebruik van gehoorbescherming. Door het wegvallen van de hogere frequenties horen we geen ‘ruimtelijkheid’ meer en kunnen daardoor moeilijk de richting bepalen waar geluiden vandaan komen. Dat geeft vaak een gevoel van controle verlies, waardoor we ons minder op ons gemak voelen. Ook kunnen we door verlies van ‘ruimtelijkheid’ anderen slecht verstaan in gezelschap.
 

ONGEHOORD

Voorlichtingsfilm over Hyperacusis
"Als gewone geluiden PIJN doen"
Lees verder...
 
Uitgaan festival veilig?
Belangenverstrengeling...
Lees verder...
 
Tinnitus Tool e.a.
Links: omgaan met tinnitus en hyperacusis
Lees verder...
 
Steeds jonger gehoorschade
Kinderen van 9 tot 11 jaar
Lees verder...
 
Ruis & Muziek
drie nieuwe CD's
Lees verder...
 
All rights reserved Oorbewust - © 2008 - 2013