Shopingcart


Your Cart is currently empty.

 
ARBO Muziekscholen
There are no translations available.

Muziekscholen kunnen op steekproef inspectie rekenen.

Speciaal toegespitst op het kunstonderwijs wordt sinds 2009 gewerkt aan de 'Arbocatalogus kunsteducatie'. Hierin worden voor de sector de Arbo richtlijnen verwerkt. Verwacht wordt dat deze op de branche gerichte catalogus dit voorjaar gereed is. Nu al worden er door inspectie steekproeven gedaan op muziekscholen en Centra voor de Kunst. Reden hiervoor is dat het Arbo besluit, waar de catalogus op is gebaseerd, al jaren van kracht is.

Oorbewust
Oorbewust heeft een bijdrage geleverd aan het hoofdstuk 'blootstelling aan geluid' van de arbocatalogus kunsteducatie. De visie is gericht op bewustwording, het realiseren van de ernst van gehoorproblematiek en de noodzaak om praktische maatregelen te nemen.

Inzicht leidt tot juiste aanpak:
1 Zachter aan de Bron
instrument/gereedschap - geluidsinstallatie
2 Doseren
agenda/programma - ruimte (akoestiek)
3 Gehoorbescherming
als - 1. Zachter aan de bron, en 2. Doseren - niet voldoende helpen

Aanpak op lokatie
Suggesties om met de beperkte middelen van vandaag te voldoen aan de Arbo normen, worden gegeven in het artikel 'Arbocatalogus Kunsteducatie' op deze site. Ook artikel 'Muziek Docent' biedt veel informatie.

Oorbewust is graag van dienst om 'Bewust omgaan met geluid' op de kaart te zetten en samen te werken aan het beheersbaar maken van de hoeveelheid geluid op de creatieve werkvloer.
Met lezing en workshop wordt de materie 'geluid' helder gemaakt en richting gegeven in het nemen van praktische maatregelen.

Zie verder artikel: Arbocatalogus Kunsteducatie
 

ONGEHOORD

Voorlichtingsfilm over Hyperacusis
There are no translations available.

"Als gewone geluiden PIJN doen"
Read more...
 
Uitgaan festival veilig?
There are no translations available.

Belangenverstrengeling...
Read more...
 
Tinnitus Tool e.a.
There are no translations available.

Links: omgaan met tinnitus en hyperacusis
Read more...
 
Support the Film Ongehoord HARD
Recieve DVD - chance for a free hearing protector
Read more...
 
Noise & Music
Three New CD's
Read more...
 
All rights reserved Oorbewust - © 2008 - 2013