Shopingcart


Your Cart is currently empty.

 
Lespakket Ongehoord HARD
There are no translations available.

Lespakket Onderwijs

Oorbewust werkt aan een "lespakket Ongehoord HARD" voor het middelbaar en voortgezet onderwijs zowel muziekopleidingen als regulier.  Uitgangspunten zijn de Arbo-catalogus Kunsteducatie en de film Ongehoord HARD.
Doel is een blik te werpen achter de vanzelfsprekendheid van gebruik van steeds luidere muziek. Aspecten als verslaving en verantwoorde zorg voor eigen lichaam zullen voorop staan. En... hoe te genieten... zonder gehoorschade...!

In geprekken tot nu toe met mensen uit het onderwijs, audiowereld en psychologie komen o.a. de volgende punten naar voren:
- een vaste referentie voor geluidsniveau en klankkleur bestaat niet. Onze hersenen zijn te plastisch en kunnen NIET objectief aangeven wat schadelijk is en wat niet.
- dilemma: genot op korte termijn ten opzichte van schade op lange termijn
- er is bij gebruik van 'luide muziek' sprake van verslaving
- preventie gehoorschade kan ervaren worden als een bedreiging vanuit een 'verbod op genieten'.
- preventie gehoorschade: gedragsverandering is moeilijk haalbaar. Er is eerder ontkenning en vermijding.
- bereidheid voor gedragsverandering ligt meer voor de hand als er betrokkenheid is met het lijden op lange termijn (zelf schade en ongemak of dat meemaken van mensen die 'dichtbij' staan.
- bewust worden van schade op de lange termijn is... van ontkenning naar erkenning
- erkenning en acceptatie van (mogelijke) schade en lijden kan tegennatuurlijk voelen - je gaat tegemoet wat je niet wilt...

Vragen:
- "Wat maakt het zo moeilijk te kiezen voor goede zorg voor het eigen lichaam (hier: gehoor)?"
- "Welke voordelen worden ervaren bij het gebruik van luide muziek?"

Tot zover enkele gezichtspunten die als basis gebruikt kunnen worden.

We staan open voor meer input rond een out of the box benadering van "Bewust omgaan met Geluid".

Graag horen wij uw visie en suggesties!


Hans Troost


ENGLISH

Educational project "Unheard Cry"
Oorbewust is working on an educational program dutch middle and high schools.
Starting point are the Dutch Health and Safety-catalog Kunsteducatie (Art education) and the film Ongehoord HARD (with english subtitles 'Unheard CRY"
We aim to give insight in the self-evident use of more more loud music. Aspects like addiction and responsable care for ones own body will be some main issues. And... how to enjoy... without hearing damage...!

Talks with teachers, audio technicians and psychologists bring up surprising viewpoints.
We are open for more input to come up with an out of the box approach for Awareness in dealing with Sound.

We like to hear your thoughts and suggestions!

Hans Troost
 

ONGEHOORD

Voorlichtingsfilm over Hyperacusis
There are no translations available.

"Als gewone geluiden PIJN doen"
Read more...
 
Gehoorschade bij jongeren: 1 op 4
There are no translations available.

Zoveelste Onderzoek...
Read more...
 
Lespakket Ongehoord HARD
There are no translations available.

Lespakket Onderwijs
Read more...
 
Support the Film Ongehoord HARD
Recieve DVD - chance for a free hearing protector
Read more...
 
Noise & Music
Three New CD's
Read more...
 
All rights reserved Oorbewust - © 2008 - 2013